Rollex CZECH s.r.o.

 

Vysoce výkonná firma řešící komplexně a na nejvyšší technické úrovni všechny problémy a potřeby zákazníků v oblasti dopravní a logistické techniky, skladování a akumulačních systémů ve všech oblastech hospodářství a služeb.

Naším cílem je úplná a trvalá spokojenost zákazníků, která je naší firemní strategií.

Jako velmi úspěšná firma pracujeme cílevědomě s jednoznačnou orientací na zabezpečení potřeb všech zákazníků, na budoucnost a rozvoj.

Naši zákazníci jsou velmi početní, ale současně také velmi různorodí. Všichni však mají jedno společné: „Víru ve spolehlivost a partnerskou spolupráci s Rollexem“.

Naše výrobky mají nejvyšší technickou úroveň, sledují nejmodernější vývojové trendy, odpovídají nejnovějším technickým poznatkům a nalézají uplatnění ve všech oblastech lidské činnosti.