Rollex CZECH s.r.o.

Historie a vývoj firmy

 

Mateřská firma Rollex Förderelemente GmbH&Co.KG byla založena v roce 1973 v Remscheidu, Severní Porýní-Vestfálsko, SRN jako úspěšný výrobce a dodavatel válečků, prvků dopravníků, akumulačních dopravních systémů a systémů skladovacích, které splňují všechny požadavky moderní doby a řeší veškeré dopravní a skladovací problémy našich zákazníků k jejich plné spokojenosti. Od roku 1975 působí hlavní sídlo firmy ve městě Werne, severně od Dortmundu. Pro zabezpečení narůstajících požadavků našich zákazníků byla v roce 1978 ve Werne vybudována nová výrobní hala. Dalším krokem rozvoje firmy bylo otevření nového výrobního závodu v Ebersdorfu v Durynsku v roce 1997, jehož výrobní kapacita byla dále zvýšena výstavbou nové haly v roce 2001. V mateřské firmě je v obou závodech ve Werne a v Ebersdorfu na 16 000 m2 výrobních ploch zaměstnáno 85 pracovníků. V roce 2004 byla otevřena výrobní jednotka produktů Rollex v USA, jejíž výrobní kapacita byla zvýšena v roce 2006. Cílem je zajistit kratší dodací lhůty, přímý kontakt se zákazníky a rostoucí poptávku v Severní a Střední Americe. Další výrobní kapacity byly uvedeny do provozu v roce 2006 ve Francii pro rychlejší uspokojování potřeb našich zákazníků v jižní a jihozápadní Evropě.

 

 

Vzhledem k rostoucí poptávce po výrobcích Rollex i v dalších zemích Evropy a Afriky byla v roce 2004 založena a v následujících létech postupně rozšířena síť obchodních zastoupení Rollexu. Tak vznikla obchodní zastoupení v Belgii, Maďarsku, Polsku, Rusku, Slovinsku, Španělsku a v Jižní Africe. Pro zabezpečení rostoucích požadavků zákazníků v České a Slovenské Republice vznikla v roce 2007 dceřina společnost Rollex CZECH s.r.o., která navazuje na 35 let úspěšného působení mateřské firmy na světových a evropských trzích. Naše činnost je jednoznačným výstupem realizace firemní strategie: „Co nejlépe řešit Vaše problémy a utkvět dobře zapsaní ve Vašich myslích“.

Jako velmi úspěšná firma pracujeme cílevědomě s jednoznačnou orientací na zabezpečení potřeb všech zákazníků se stálou orientací na budoucnost a rozvoj.

Naši zákazníci jsou velmi početní , ale současně také velmi různorodí. Všichni však mají jedno společné: „Víru ve spolehlivost a partnerskou spolupráci s Rollexem“.

Naše výrobky mají nejvyšší technickou úroveň, sledují nejmodernější vývojové trendy, odpovídají nejnovějším technickým poznatkům a nalézají uplatnění téměř ve všech oblastech lidské činnosti, především pak v průmyslu automobilovém, chemickém, textilním, elektrotechnickém i ve výrobě potravin. Díky tomu jsou výrobky Rollex nejlépe připraveny splnit Vaše potřeby, požadavky a přání.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.