Rollex CZECH s.r.o.

 • Blume
 • O společnosti
 • Katalogy
 • Kontakty
 •  

  Díky našemu osvědčenému výrobnímu programu a dlouholetým zkušenostem zpracováváme a prakticky realizujeme optimální koncepci dopravy a skladování kusových zásilek a předmětů v následujících oblastech:

  • výroba,
  • vstup zboží a jeho rozdělování a třídění,
  • sklady, skladovací a obchodní zóny,
  • expedice a zasilatelství.

  Naše zařízení mohou být realizována s vysokým stupněm automatizace. Sledování procesů, popř. paralelní tok informací s tokem materiálů, je možné díky našemu inteligentnímu systému řízení. SPS řízení s vazbou až na nadřazené řídící počítače a jejich systémy mohou být úspěšně navrženy a realizovány našimi specialisty. Doprava lehkých produktů zčásti i těžkými dopravníkovými tratěmi je námi zvládnuta stejně precizně jako manipulace s těžkými předměty.

  Na základě odsouhlaseného logistického plánu navrhujeme a vyrábíme různorodé konstrukční uzly a skupiny a sestavíme z nich celý vnitropodnikový systém dopravy materiálu. Při návrhu a realizaci dopravních potřeb jsou zcela jednoznačně zohledňovány i vlivy okolí, jako např. nízké teploty v chladících zařízeních.